Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
GINOP-1.3.1-15A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását, a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: · A benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja. · A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 1,5 millió Ft – 20 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy: · projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél eléréséhez. · legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák. Támogatható tevékenységek bemutatása: A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható Támogatást igénylők köre: Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 1. mikro-, kis- és középvállalkozások a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással. 2. jogi forma szerint: a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, c) szövetkezet A támogatást igénylőnek az 1.) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.

Beadás: 2017.06.22-ig.