Pályázatok mezőgazdaság kategóriában


Mezőgazdaság digitális átállása
2021.06.11
Digitális és precíziós technológiák meghonosítása a szántóföldön és a kertészetben.
Terménytárolók
2021.05.14
Az állam támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez.
Borászati gépek
2020.10.27
A borászat támogatása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból.
Mezőgazdasági kisüzemek
2020.10.06
A fejlődőképes kisméretű gazdaságok támogatására kiírt pályázat.
Kertészeti üzemek korszerűsítése
2020.08.31
A kertészetek növényházainak és hűtőkapacitásának fejlesztésére kiírt pályázat.
Járványvédelem
2020.03.27
A járványos állatbetegségek megelőzéséhez korszerű technológiák beszerzését és kiépítését teszi lehetővé.
Baromfi- és sertéságazat támogatása
2019.06.14
A baromfi- és sertéságazat bizonyos tevékenységeit támogatja ez a rendelet.
Borszőlőültetvény
2018.01.12
A kertészeti ágazat versenyképességének fokozása érdekében borszőlő ültetvények telepítése támogattatik.
Mez.gazd. energiahatékonyság
2018.01.12
Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek kaphatnak támogatást innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.
Tanyák lakóépület-felújítása és biztonsága
2017.07.08
A pályázat célja a tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.
Tanyagazdaságok indítása és fejlesztése
2017.07.08
A pályázat célja a tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése sokoldalú fejlesztési célok támogatásával.
Magyar Méhészeti Nemzeti Program
2017.04.01
A magyar méhészet támogatására indított három éves program.
Fiatal gazda
2016.12.20
A mezőgazdasággal főállásban foglalkozni kívánó fiataloknak nyújt induló támogatást 40.000 euró értékben a pályázat.
Falusi turizmus
2016.12.02
A pályázat a falusi szálláshelyek létesítését és turisztikai attrakciók megvalósítását támogatja.
Kertészeti gépbeszerzés
2016.11.08
A Kertészeti gépbeszerzés pályázat kifejezetten a kertészeti ágazat gépeinek beszerzését támogatja. Maximális támogatás 10 millió Ft.
Borászati termékfejlesztés
2016.07.12
Támogatás borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.
Mezőgazdasági vízgazdálkodás
2016.05.25
A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása.
Tejágazat állatjóléti támogatás
2016.03.30
A pályázat az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók.
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
2016.03.25
A pályázat célja: Szarvasmarhatartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
2016.03.25
A pályázat célja: Juh- és kecsketartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Állattartó telepek korszerűsítése
2016.03.25
A pályázat célja: Állattartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése. Támogatott állatfajok: lófélék, húsgalamb, strucc, emu, fürj, nyúl, csincsilla, méh.
Baromfitartó telepek korszerűsítése
2016.03.25
A pályázat célja: Baromfitartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Sertéstartó telepek korszerűsítése
2016.03.25
A pályázat célja: Sertéstartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Fólia- és üvegházak korszerűsítése
2016.02.01
A pályázat célja: a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása üvegházak építésével és korszerűsítésével.
Gyógynövény termesztés
2016.02.01
A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének valamint a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzésének támogatása révén.
Ültetvénytelepítés - öntözés
2016.01.20
A pályázat célja: a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása ültetvények telepítésével.
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
2016.01.20
A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
Technológiai fejlesztés az élelmiszer-feldolgozásban
2015.12.15
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozásban.
Trágyatárolók építése
2015.11.18
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése” című felhívás.