Vállalkozás újraindítás

2022.01.08 - Nemzetgazdasági MinisztériumBeadás időszaka: 2022.02.17 - 2022.03.31

A pályázat célja:
A hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások fejlesztése.

Fõ tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése, kapacitásbővítés, modernizálás.

Kapcsolt tevékenységek:
Ingatlanépítés, felújítás, bővítés. Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, telefonok, monitorok) (a költségek 50%-áig). Projektmenedzsment.

Pályázók köre:
Mikrovállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek) egy teljes lezárt évvel és legalább egy foglalkoztatottal. Mezőgazdasági termelők nem indulhatnak. KATA kizárva. Nem adható mezőgazdasági termelésre és feldolgozásra, szálláshelyre. Nem adható TEÁOR’08 01.11-09.90, 10.11-11.07, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 tevékenységekre.

Területi érvény:
Szabad Vállalkozási Zónák, illetve 5000 főnél kisebb lakosságú települések.

Támogatás összege:
2-10 MFt (70%-os támogatási aránnyal). A projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó év árbevételének kétszeresét.

Elõleg:
A támogatás 50%-a, de legfeljebb 5 MFt.

Megvalósítás határideje:
18 hónap.

Fenntartási idõszak:
A projekt lezárását követő teljes üzleti év végéig.

Egyéb elvárások:
Építéshez meg kell indítani az engedélyezési eljárást. A telephely legalább 60 nappal a kérelem beadása előtt legyen bejegyezve.