Mezőgazdaság digitális átállása

2021.06.11 - Vidékfejlesztési Minisztérium
VP2-4.1.8-21Beadás időszaka:  2021.07.26 - 2021.11.19

A pályázat célja:
Digitális és precíziós technológiák meghonosítása a szántóföldön és a kertészetben.

Fõ tevékenységek:
helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak), b) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok beszerzése, c) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek (lásd: Fogalomtár) megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése, d) helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket), e) a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép, f) a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök, programok, szoftverek (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése, g) meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása), h) 10 évnél nem régebben gyártott gépek átalakítása digitálissá.

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelők.

Területi érvény:
Magyarország.

Támogatás összege:
A támogatás min. 5 MFt, max. 250 MFt. Aránya 50% (kivéve a Közép-Magyarország régiót, ahol 40%).

Elõleg:
A támogatás 50%-a.

Megvalósítás határideje:
24 hónap.

Fenntartási idõszak:
A befejezéstől számított 5 év.

Egyéb elvárások:
Nem támogatható: öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése, b) tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi beszerzése, c) mobiltelefonok beszerzése, d) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések) beszerzése, e) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló eszközök beszerzése, f) üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése, g) azon egyszerű talajművelő munkagépek beszerzése, amelyek nem járulnak hozzá a talajkímélő műveléshez, illetve munkájuk alapján nem sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, boronák, hengerek, simítók, talajmarók, h) építési tevékenység, i) új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.