Terménytárolók

Földművelésügyi Minisztérium
VP2-4.1.7-21Beadás: 2021.09.27-ig.

A pályázat célja:
A terménykezeléssel kapcsolatos kapacitások és technológiák fejlesztése.

Fõ tevékenységek:
Terménytisztítók és szárítók létesítése, technológiai korszerűsítés, eszközbeszerzés. Energiahatékonyságot növelő fejlesztések, megújuló energia (napenergia) használata.

Kapcsolt tevékenységek:
- telepi infrastruktúra fejlesztése - tranzittároló - minőségvizsgálat technológiája - hídmérleg - üzemen belüli anyagmozgatás.

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelők legalább 6000 STÉ mérettel. Kollektív beruházás is lehetséges.

Területi érvény:
Egész Magyarország.

Támogatás összege:
Minimum 50 MFt, maximum 1 Mrd Ft. A támogatás aránya 50% (Közép-Magyarországon 40%).

Elõleg:
A támogatás 50%-a.

Megvalósítás határideje:
24 hónap.

Fenntartási idõszak:
5 év.

Egyéb elvárások:
Elvárás a dolgozói bázislétszám fenntartása.

Beadási szakaszok:
2021.08.02 - 2021.08.16 
2021.08.17 - 2021.08.30 
2021.08.31 - 2021.09.13 
2021.09.14 - 2021.09.27