Pest megyei komplex

2020.11.02 - PénzügyminisztériumBeadás:2021.01.05 - 2020.02.05

A pályázat célja:
Néhány pest-megyei járás kisvállalkozásainak fejlesztése.

Fõ tevékenységek:
Telephely (ingatlan-) fejlesztés és eszközbeszerzés.

Kapcsolt tevékenységek:
Informatikai és energetikai kisebb fejlesztések.

Pályázók köre:
KKV-k legalább egy alkalmazottal.

Területi érvény:
Pest megye négy járása: a ceglédi, nagykátai, nagykőrösi és szobi járás.

Támogatás összege:
Kisléptékű pályázat esetén 1,5-25 MFt támogatás; nagyléptékű esetén 25-120 MFt, akár 100%-os támogatási aránnyal.

Elõleg:
50% a biztosítékok bemutatásától számított 30 napon belül.

Fenntartási idõszak:
3 év.

Egyéb elvárások:
Csak a Felhívás által felsorolt TEÁOR tevékenységekre kérhető támogatás.