Hátrányos települések KKV

2020.11.18 - Nemzetgazdasági Minisztérium
GINOP-1.2.9-20Beadás időszaka: 2021.02.18 - 2021.12.09

A pályázat célja:
A hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások fejlesztése.

Fõ tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése, kapacitásbővítés, modernizálás.

Kapcsolt tevékenységek:
Ingatlanépítés, felújítás, bővítés. Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, telefonok, monitorok) (a költségek 50%-áig). Képzések a dolgozók részére. Bérköltség támogatása (50%-ig). Munkavégzés feltételei (15%-ig). Projektmenedzsment.

Pályázók köre:
Mikro- és kisvállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek) egy teljes lezárt évvel és legalább egy foglalkoztatottal. Mezőgazdasági termelők nem indulhatnak. Nem adható mezőgazdasági termelésre és feldolgozásra, szálláshelyre. Nem adható TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 tevékenységekre.

Területi érvény:
Hátrányos helyzetű települések (több szempont szerinti hátrányosság, felsorolva a Felhívás mellékletében). Közép-Magyarország kizárva.

Támogatás összege:
1. lista: 2-10 MFt (70%-os támogatási aránnyal). A projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó év árbevételének kétszeresét.

Elõleg:
A támogatás 25%-a, de legfeljebb 15 MFt.

Megvalósítás határideje:
18 hónap.

Fenntartási idõszak:
A projekt lezárását követő teljes üzleti év végéig.

Egyéb elvárások:
Építéshez jogerős építési engedély kell. A telephely legaláb 6 hónappal a kérelem beadása előtt legyen bejegyezve.

Beadási szakaszok:
- 2021.02.12 
- 2021.05.12 
2021.11.11 - 2021.12.09 csak mikrovállalkozás