KKV modernizáció

2019.10.03 - PénzügyminisztériumBeadás:2019.11.21 - 2020.02.13

A pályázat célja:
Kisvállalkozások kapacitásbővítése és technológiai modernizációja.

Fõ tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése.

Kapcsolt tevékenységek:
Kapcsolt technológiák, know-how beszerzése.

Pályázók köre:
Azok a KKV-k, amelyek: - rendelkeznek 3 lezárt üzleti évvel - átlagos statisztikai létszámuk az előző két évben legalább 1 fő volt - kettős könyvvitelt vezetnek - árbevételük eléri a projekt összköltségét - a következő TEÁOR-számcsoportokba tartoznak: 26, 27, 28, 3250.

Területi érvény:
Csak Közép-Magyarországon kívül.

Támogatás összege:
A támogatás összege min 5 MFt, max. 40 MFt. A támogatási arány maximum 70% lehet (régiónként változó).

Elõleg:
A megítélt támogatás 100%-a.

Megvalósítás határideje:
12 hónap.

Fenntartási idõszak:
A befejezéstől számított 3 év.

Egyéb elvárások:
Csak a pályázat mellékletében felsorolt VTSZ-számú eszközök szerezhetők be (vagy a felsorolt TESZOR-számú szoftverek).

Beadási határnapok:
2020.02.13