METÁR zöld prémium támogatás

2019.10.29 -Beadás:2019.11.04 - 2019.12.02

A pályázat célja:
Megújuló energiát termelő erőművek támogatása.

Fõ tevékenységek:
Újonnan épülő erőművek elektromos energiájának ártámogatása rögzített szabályok szerint.

Pályázók köre:
Magyarországi gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok újonnan épülő erőművel, vagy olyan erőműfejlesztéssel, amely az eredeti beruházás értékének 50%-át meghaladja.

Támogatás összege:
A rendelet szerinti arányszámok és limitek szerint, de maximum egy milliárd forint/év.

Elõleg:
Nem relevéns.

Önerõ:
Nem relevéns.

Megvalósítás határideje:
3 év.

Egyéb elvárások:
Kapcsolódási pont az energiahálózathoz.

Beadási határnapok:
2019.12.02