Mezőgazdasági értéknövelés

2018.10.19 - Vidékfejlesztési MinisztériumBeadás:2019.01.16 - 2021.01.04

A pályázat célja:
Az élelmiszeripar és a borászat technológiai fejlesztése új eszközökkel, illetve az energiahatékonyság javítása.

Fõ tevékenységek:
Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése. A hozzájuk tartozó épületek fejlesztése.

Kapcsolt tevékenységek:
Energiafelhasználás csökkentése. Megújuló energia használata. Telepi infrastruktúra fejlesztése. Ingatlan vásárlása. Ezekre a célokra a projektnek csak egy része fordítható.

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelő, ha bevételének legalább 50% mezg. tevékenységből származik. Más kisvállalkozás, ha tevékenysége Annex I termék előállítására irányul. Kivétel: halfeldolgozás és takarmánygyártás. TEÁOR: 10 és 11 osztály, kivéve 1020 és 109.

Területi érvény:
Az ország egész területén.

Támogatás összege:
Élelmiszeripar: maximum 500 MFt. Borászat: maximum 200 MFt. A támogatás mértéke max. 50% (Közép-Magyarországon 40%). Mg. kisvállalkozás esetén 20%-kal, középvállalkozás esetén 10%-kal növelhető a támogatási arány regionális beruházási támogatás esetén.

Elõleg:
a támogatási összeg 50%-a lehet.

Önerõ:
Önerő igazolására nincs szükség.

Megvalósítás határideje:
24 hónap.

Fenntartási idõszak:
A befejezéstől számított 5 év.

Beadási határnapok:
2019.01.16
2019.01.30
2019.03.04
2019.04.03
2019.05.06
2019.06.03
2019.07.03
2019.08.02
2019.09.02
2019.10.02
2019.11.04
2019.12.04
2020.01.03
2020.02.03
2020.03.04
2020.04.03
2020.05.04
2020.06.03
2020.07.03
2020.08.03
2020.09.02
2020.10.02
2020.11.03
2020.12.02
2021.01.04
2019.04.04