Tanya közműfejlesztés

2017.01.30 - Vidékfejlesztési MinisztériumBeadás:2017.04.05 - 2020.04.03

A pályázat célja:
Első célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára; Második célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései önkormányzatok számára.

Fõ tevékenységek:
a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: – villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést. b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: – kútfúrás; – ivóvízhálózatra kapcsolással; – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; – háztartási törpe-vízmű. c) háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: – szennyvízhálózatra kapcsolás; – egyedi szennyvízkezelő berendezéssel. d) generátor beszerzése (csak mással együtt).

Pályázók köre:
Természetes személyek: az a tanyán élő lakos, aki: a. a lakóhelye szerint a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a pályázathoz csatolandó), b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, közeli hozzátartozója, vagy valamely egyenes ágbeli rokona tulajdonában van.

Területi érvény:
Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései. Nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Támogatás összege:
Természetes személyeknek maximum 6,2 millió Ft, minimum 200.000 Ft. A támogatás aránya 95%.

Elõleg:
Legfeljebb 50%. Az előlegre biztosítékot kell nyújtani.

Megvalósítás határideje:
36 hónap.

Beadási határnapok:
2018.01.02
2018.04.03
2018.07.03
2018.10.03
2019.01.02
2019.04.04
2017.05.02
2017.10.02
2017.07.03
2017.06.02
2019.07.04
2019.10.04
2020.01.03
2020.04.03