Mezőgazdasági vízgazdálkodás

Vidékfejlesztési Minisztérium
VP-2-4.1.4.-16A pályázat célja: a mezőgazdasági vízfelhasználás optimalizálása. Támogatott tevékenységek: I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására, b) geotextíliák elhelyezése, c) tározó terek vízzáró szigetelése, d) a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), e) partvédő művek, földművek kialakítása. II. Természetes szűrőmezők kialakítása: a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése, b) szűrőmező kialakítása, c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése. III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása: a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése, b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása, c) szükséges átemelők, d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése. IV. Meglévő öntözőberendezések hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra fejlesztése, rekonstrukciója a) vízi létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése, b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése. V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása A támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 500 MFt. A támogatási arány 50% (Közép-Magyarországon 40%). Fiatal gazda projektje: +10%. Kollektív (konzorciumi) projektesetén maximum 1000 MFt. Maximum 50% előleg vehető fel. Pályázók köre: Mezőgazdasági termelő, amennyiben: 1. Árbevétele 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 2. Üzemmérete meghaladja a 6000 STÉ-t. Konzorcium is pályázhat. Üzleti terv: A pályázónak 50 MFt alatt egyszerű, a fölött részletes üzleti tervet kell benyújtania. Építési engedély benyújtáskor nem kell, csak az első kifizetéskor. Pályázat benyújtása: Támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. naptól 2018. augusztus 1. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: - 2016. november 7. - 2017. március 6. - 2017. július 6. - 2017. november 6. A projekt végrehajtása: A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre.

Beadás: 2023.06.30-ig.

A pályázat célja:
A termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása.

Fõ tevékenységek:
Víztározók, szűrőmezők, meliorált utak kialakítása, öntözőberendezések fejlesztése.

Kapcsolt tevékenységek:
Vízfogyasztásmérő berendezések telepítése.

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelők 6000 STÉ fölött.

Területi érvény:
Egész Magyarország.

Támogatás összege:
A támogatás max. összege egyéni projekt esetén 1 Mrd Ft. A támogatás aránya 50%, Közép-Magyarországon 40%.

Elõleg:
A támogatás 50%-a.

Megvalósítás határideje:
A Támogatói Okirat hatálybalépését követő 24 hónap.

Fenntartási idõszak:
A befejezéstől számított 5 év.

Egyéb elvárások:
A meglévő létszámot fenn kell tartani.

Beadási szakaszok:
- 2016.11.07 
- 2017.03.06 
- 2017.07.06 
- 2017.11.06 
- 2018.03.06 
- 2018.08.01 
- 2018.12.03 
- 2019.04.01 
- 2019.09.02 
- 2019.12.02 
- 2020.04.01 
- 2020.08.03 
- 2020.10.05 
- 2020.12.04 
- 2021.02.05 
- 2021.04.06 
- 2021.06.04 
- 2021.08.04 
- 2021.10.04 
- 2021.12.03 
- 2022.02.04 
- 2022.04.04 
- 2022.06.03 
- 2022.08.04 
- 2022.10.04 
- 2022.12.30 
- 2023.04.28 
- 2023.06.30