Pest megyei eszköz 2019

2019.01.02 - PénzügyminisztériumBeadás:2019.02.20 - 2019.03.20

A pályázat célja:
A KKV-l termelőeszköz-beruházásainak támogatása.

Fõ tevékenységek:
Gépek, eszközök beszerzése a kiírásban megjelölt VTSZ listából.

Kapcsolt tevékenységek:
Gyártási licenc, informatikai fejlesztés (a projekt 10%-áig).

Pályázók köre:
KKV (kft és rt) minimum 1 fő létszámmal, lezárt üzleti évvel. Főtevékenysége a gyártás, építés, javítás és néhány más szolgáltató tevékenység körébe esik.

Területi érvény:
Pest megyei székhelyű vállalatoknak Pest megyében megvalósuló fejlesztéshez.

Támogatás összege:
Kisléptékű fejlesztés: min. 10 MFt - max. 60 MFt. A támogatás aránya: 55%. Nagyléptékű fejlesztés: min. 60 MFt - max. 300 MFt.

Elõleg:
A támogatás összegének 25%-a.

Önerõ:
45%, melyről nyilatkozat és bankszámlakivonat kell.

Megvalósítás határideje:
12-18 hónap.

Fenntartási idõszak:
A beszámolót követő 3 év.

Egyéb elvárások:
50 MFt támogatás fölött biztosíték nyújtása a támogatás 50%-ára.