Tanyafejlesztés

2018.12.02 - AgrárminisztériumBeadás:2019.01.28 - 2019.02.11

A pályázat célja:
A tanyasi lakosok életkörülményeinek javítása (kivéve a közműveket).

Fõ tevékenységek:
Lakóépületek felújítása, lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések.

Pályázók köre:
Tanyán élő magánszemélyek.

Területi érvény:
A tanyás térségek.

Támogatás összege:
Legfeljebb 4 MFt, a projekt költségének maximum 75%-a.

Elõleg:
A támogatás legfeljebb 75%-a.

Önerõ:
25%.

Megvalósítás határideje:
A projekt elkészülésének végső határideje 2019.december 31.

Beadási határnapok:
2019.02.11