Gyakornoki program Közép-Mo

2018.07.01 - Nemzetgazdasági MinisztériumBeadás:2018.08.31 - 2018.10.01

A pályázat célja:
Fiatal, szakképzett gyakornokok foglalkoztatása.

Fõ tevékenységek:
Gyakornokok foglalkoztatása. Kilenc hónap támogatott foglalkoztatás után 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás kötelező.

Kapcsolt tevékenységek:
A vállalkozásnál gyakornoki mentori tevékenység. A gyakornok(ok) munkavégzásáhez szükséges eszközök, infrastruktúra kialakítása.

Pályázók köre:
Olyan KKV vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek), amelyeknek van 2 lezárt éve; stat létszámuk az utolsó évben legalább 1 fő volt.

Területi érvény:
A projektnek (foglalkoztatásnak) a Közép-Magyarországi Régióban kell megvalósulnia és a felvett gyakornoknak is ott kell legyen a lakcímkártya szerinti tartózkodási helye.

Támogatás összege:
Min. 2.300.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft. A gyakornok bérét és személyi költségeit támogatja az állam. A munkabér el kell érje a bérminimumot, de a támogatás a bruttó bér maximum 300.000 Ft-os részéig terjedhet. A munkával összefüggő eszközbeszerzés is támogatható.

Elõleg:
A támogatási összeg 50%-a, de legfeljebb 5 MFt.

Önerõ:
Minimum 20%.

Megvalósítás határideje:
A projektet meg kell valósítani 2020 július 31-ig.

Beadási határnapok:
2018.10.01