Munkahelyteremtő beruházások

2018.07.21 - Nemzeti Foglalkoztatási SzolgálatBeadás:2018.07.23 - 2018.09.10

A pályázat célja:
A kisvállalkozások beruházásainak támogatása munkahelyek teremtése mellett.

Fõ tevékenységek:
Beruházás eszközökbe vagy ingatlanba. Csak új eszköz és új ingatlan jöhet szóba. Új ingatlannak olyan épület vagy épületrész tekintendő, amely még nem volt a vállalkozás használatában. Kizárólag nem lakás céljára szolgáló ingatlan megvétele vagy bérlése támogatható.

Kapcsolt tevékenységek:
Minimum 2 új munkahely teremtése.

Pályázók köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások (cégek és egyéni vállalkozók), kivéve az elsődlegesen mezőgazdasági cégeket.

Támogatás összege:
Új munkahelyenként 1,5 - 3,4 MFt. A támogatási arány 20-70% régiónként eltérő mértékben.

Megvalósítás határideje:
2019. október 30-ig kell befejezni a beruházást. Az ezt követő 90 napon belül kell felvenni az új munkaerőt.

Fenntartási idõszak:
Az eszközökre vonatkozó fenntartási időszak 3 év. A munkaerőt legalább folyamatos 2 éven át meg kell tartani.

Egyéb elvárások:
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének: 120 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet által vállalt garancia, vagy 150 %-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított, permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan. A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell.

Beadási határnapok:
2018.09.10