Kisfaludy Hotel Tokaj

2017.10.06 - Magyar Turisztikai ÜgynökségBeadás:2017.10.19 - 2018.01.15

A pályázat célja:
A szállodai kapacitás bővítése, modernizálása; turisztikai attrakciók bevonása.

Fõ tevékenységek:
Kapacitásbővítés, felújítás, eszközök beszerzése.

Pályázók köre:
Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozók, szövetkezetek, nonprofit szervezetek, amelyek panzió tulajdonosai vagy üzemeltetői.

Területi érvény:
Tokaj és Nyírség turisztikai régió.

Támogatás összege:
Vissza nem térítendő támogatás a projekt 70%-áig.

Elõleg:
a támogatás 50%-a lehet.

Beadási határnapok:
2018.01.15