Eszközbeszerzés adaptív technológia

2017.11.10 - Nemzetgazdasági MinisztériumBeadás:2017.12.06 - 2018.09.27

A pályázat célja:
A KKV-k versenyképességének növelése új technológiák beszerzése révén.

Fõ tevékenységek:
Eszközök (gépek és szoftverek) beszerzése.

Pályázók köre:
Kettős könyvelést vezető gazdasági társaságok, amelyek a megadott TEÁOR tevékenységek valamelyikére kérnek pénzt.

Területi érvény:
Közép-Magyarország kivételével az ország egész területén.

Támogatás összege:
5-15 MFt, a projekt értékének 50%-a.

Önerõ:
Önerő a támogatás felett maradó rész. Ezen belül saját forrás legalább 10%.

Megvalósítás határideje:
6 hónap.

Fenntartási idõszak:
A projekt befejezésétől számított 3 év.

Egyéb elvárások:
A beszerezni kívánt eszközöknek szerepelni kell a megadott VTSZ vagy TESZOR istában.

Beadási határnapok:
2018.09.27
2017.12.06